Warunki korzystania ze strony

1. Wejście na stronę serwisu www.milenium.pl oznacza zgodę użytkownika na niniejsze warunki korzystania ze strony.

2. Serwis internetowy www.milenium.pl nie jest stroną publiczną i przeznaczony jest wyłącznie dla klientów firmy Milenium Zakłady Bukmacherskie. W przypadku gdy użytkownik nie jest klientem Spółki, jest zobowiązany do opuszczenia strony.

3. Serwis www.milenium.pl przeznaczony jest wyłacznie dla osób, które ukończyły 18 lat.

4. Użytkownik ma prawo do kopiowania, posiadania, rozpowszechniania i przetwarzania danych zamieszczonych w serwisie wyłącznie w zakresie użytku prywatnego, z zastrzeżeniem pkt. 8. Prawo to przysługuje wyłącznie klientom Spółki.

5. Zabronione jest publiczne rozpowszechnianie danych znajdujących się w serwisie bez pisemnej zgody Spółki, z zastrzeżeniem pkt 8.

6. Zabrania się korzystania z serwisu przy użyciu programów do masowego pobierania plików (tzw. pająków internetowych, botów).

7. Zabrania się posługiwania nazwą i marką Milenium, nazwami gier i rodzajów zakładów oraz zawartością strony www.milenium.pl w celach innych niż cele prywatne i niekomercyjne.

8. Dopuszcza się rozpowszechnianie informacji o ofercie Spółki (rodzaje gier i zakładów, kursy, program lojalnościowy) bez pisemnej zgody Spółki, wyłącznie w sposób niekolidujący z prawem obowiązującym na terenie RP.

9. Zakazy, o których mowa w pkt. 5 i 7, nie dotyczą korzystania z danych zamieszczonych w serwisie w zakresie dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa w przepisach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej.

10. Świadczene usług przez Milenium za pośrednictwem serwisu www.milenium.pl odbywa się na podstawie Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.

- - - - - - - - - - - - - - -

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z 23.02.2012

Kupon

Nie wybrano żadnych zdarzeń. W celu wybrania zdarzenia kliknij na jego kurs.

Aby móc grać przez Internet musisz być zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta zarejestruj się

Przyjmowanie zakładów 24 godziny na dobę