E-kupon

 

 1. Informacje ogólne
 2. E-kupon w zakładach bukmacherskich
  2.1. Wybór zdarzeń z oferty
         2.1.1. Podział według dni tygodnia
         2.1.2. Podział według dyscyplin
         2.1.3. Podział według gry/inne
  2.2. Tworzenie E-kuponu
         2.2.1. Zakład Pojedynczy
         2.2.2. Zakład Wielokrotny (wielozdarzeniowy)
         2.2.3. Zakład systemowy rozpisowy
 3. E-kupon totalizatora LIGOWA 13

 

1. Informacje ogólne

E-kupon jest narzędziem, które umożliwia szybkie i proste utworzenie listy zdarzeń i typów oraz obliczenie ewentualnej wygranej. Poza tym, dzięki E-kuponowi czas przyjęcia zakładu przez pracownika w punkcie zmniejszony zostaje do minimum. Wystarczy wydrukować utworzony na stronie internetowej E-kupon lub zapisać jego numer, udać się do punktu przyjmowania zakładów i przekazać wydruk lub numer pracownikowi punktu. Na jego podstawie nawet 32-zdarzeniowy zakład zostanie przyjęty w ciągu kilku sekund.

E-kupon umożliwia także zawieranie zakładów wzajemnych przez Internet - szybko, łatwo i bez wychodzenia z domu.

Uwaga: Jeżeli nie został zawarty zakład przez Internet, utworzony E-kupon nie jest dowodem zawarcia zakładu. Aby zawrzeć zakład, musisz udać się do punktu przyjmowania zakładów i tam potwierdzić zawarcie zakładu, wpłacić stawkę i odebrać kupon. Może się wtedy zdarzyć, że niektóre zdarzenia znajdujące się na E-kuponie już się rozpoczną i zostaną z niego usunięte.
Jeżeli gracz jest aktualnie zalogowany na stronie internetowej, to E-kupon przekształca się w Kupon Internetowy, służący do zawierania zakładów przez Internet. Nadal jednak możliwe jest stworzenie zwykłego E-kuponu.

2. E-kupon w zakładach bukmacherskich

W zakładach bukmacherskich E-kupon pojawia się w prawej części strony internetowej i jest automatycznie uzupełniany po kliknięciu w kurs wybranego zdarzenia.

2.1. Wybór zdarzeń z oferty

E-kupon sporządza się korzystając z listy kursowej zawierającej wszystkie zdarzenia znajdujące się w ofercie zakładów, posortowane według różnych kryteriów. Dostęp do listy kursowej umożliwiają odnośniki znajdujące się w lewym panelu strony internetowej (rys. 1).

Rys. 1 e-kupon

Rys. 1

Listę kursową można wyświetlić na dwa sposoby:

 • według dni tygodnia (rys. 2)
Rys. 2 e-kupon
Rys. 2
 • według dyscyplin sportowych lub pozostałych grup zdarzeń (rys. 3 i 4)

e-kupon

Rys. 3

 

e-kupon

Rys. 42.1.1. Podział według dni tygodnia

Wybierając powyższą opcję wyświetlone zostaną zdarzenia na dany dzień tygodnia. Po wybraniu dnia ukaże się lista kursowa zawierająca numer, datę rozpoczęcia i nazwę zdarzenia oraz typy wraz z kursami. Dodatkowo na stronie umieszczone są filtry umożliwiające ograniczenie wykazu zdarzeń do zdarzeń konkretnego rodzaju, np. "dokładny wynik", "1. połowa", "poniżej/powyżej" (rys. 5).

e-kupon

Rys. 5

Listy wyboru (filtry):

 • "Sortuj wg" - sortowanie zdarzeń rosnąco według kursu na faworyta albo według daty zdarzenia
 • "Czas" - wybór daty rozpoczęcia zdarzeń, które mają być wyświetlone
 • "Filtry" - lista wyboru filtrów według rodzaju zdarzenia (można ją rozwinąć przyciskiem "+")

2.1.2. Podział według dyscyplin

Wybierając powyższą opcję wyświetlone zostaną zdarzenia dla wybranej dyscypliny sportowej. Po wybraniu dyscypliny ukaże się lista kursowa zawierająca numer, datę rozpoczęcia i nazwę zdarzenia oraz typy. (rys.6).

e-kupon

Rys. 6

2.1.3. Podział według gry/inne

Po wybraniu tej opcji wyświetlone zostaną pozostałe zdarzenia znajdujące się w ofercie. W zależności od aktualnej oferty dostępny jest Taniec z gwiazdami, Tilt, Kulki 7 z 27 i inne (rys.7).

e-kupon

Rys. 7


2.2. Tworzenie E-kuponu

E-kupon tworzy się wybierając kolejne zdarzenia i typy z listy kursowej. Dodanie zdarzenia do E-kuponu jest realizowane poprzez kliknięcie w kurs wybranego typu (gdy kursor znajdzie się na kursie, zostanie on wyróżniony - rys. 8).

e-kupon

Rys. 8

Jeżeli z prawej strony, za kursami zdarzenia, znajduje się liczba w kolorze żółtym, kliknięcie w nią spowoduje wyświetlenie dodatkowych zdarzeń dotyczących wybranego wydarzenia.

Po kliknięciu na wybrany kurs zdarzenie zostanie dodane do E-kuponu, który wyświetlony jest w prawej części okna (rys. 9). Wygląd oraz dostępne opcje E-kuponu różnią się od siebie w zależności od wybranego typu zakładu.

e-kupon

Rys. 9

E-kupon składa się z następujących bloków (przykład dla zakładu pojedynczego):

 • typ zakładu - pole informacyjne, w którym wyświetlony jest aktualnie wybrany rodzaj zakładu
 • zdarzenia - w tym miejscu znajduje się lista zdarzeń, typy i kursy dodane do kuponu
 • usuwanie zdarzeń - przy każdym zdarzeniu znajduje się przycisk "X" służący do usuwania wybranego zdarzenia z E-kuponu
 • typ zakładu (wybór) - lista wyboru rodzaju zakładu - umożliwia wybór rodzaju zakładu z listy, np. Pojedynczy, Wielokrotny, Rozpis. Ilość i rodzaj zakładów na liście uzależniona jest od ilości zdarzeń znajdujących się na E-kuponie.
 • stawka - pole służące do wpisania stawki
 • przewidywana wygrana - informacja o kwocie przewidywanej wygranej
 • pola przycisków: Zatwierdź (służy do zatwierdzenia i utworzenia E-kuponu) i Usuń (służy do usuwania wszystkich danych z E-kuponu)


2.2.1. Zakład Pojedynczy

W celu utworzenia zakładu Pojedynczego należy:

 • wybrać zdarzenie do E-kuponu, klikając w kurs dla obstawianego typu
 • wpisać kwotę stawki
 • wcisnąć przycisk Zatwierdź

Po utworzeniu E-kuponu zostanie wyświetlony odpowiednik kuponu wydawanego w punktach przyjmowania zakładów, zawierający m.in. rodzaj zakładu, zdarzenia, kursy, typy, stawkę, przewidywaną wygraną oraz numer, pod jakim został zapisany (rys. 10). Aby zakład został faktycznie zawarty, należy go potwierdzić w punkcie przyjmowania zakładów i tam dokonać opłaty, w przeciwnym razie zawarcie zakładu nie będzie skuteczne.

e-kupon

Rys. 10

W tym momencie dostępne są trzy opcje:

 • Powrót - wybranie tej opcji spowoduje powrót do etapu tworzenia E-kuponu
 • Drukuj - wybranie tej opcji spowoduje drukowanie E-kuponu
 • Nowy - utworzenie nowego E-kuponu (przycisk znajduje się w prawym górnym rogu strony)

 

2.2.2. Zakład Wielokrotny (wielozdarzeniowy)

W celu utworzenia zakładu Wielokrotnego (rys. 11 i 12) należy:

 • dodać co najmniej dwa zdarzenia do E-kuponu, klikając w kursy dla obstawianych typów
 • wybrać typ zakładu - Wielokrotny
 • wpisać kwotę stawki
 • wcisnąć przycisk Zatwierdź

e-kupon

Rys. 11

 

e-kupon

Rys. 12

2.2.3. Zakład systemowy Rozpisowy

W zakładzie Rozpisowym dodatkowy element kuponu tworzą grupy. W przypadku zakładu Rozpisowego każde zdarzenie należy do osobnej grupy oznaczanej literami od "A" do "O". W jednej grupie może się znajdować więcej niż jedno zdarzenie. Można także dodać jednego lub więcej "pewniaków", których grupa oznaczona jest literą "P" (rys. 13).

W celu utworzenia zakładu rozpisowego należy:

 • wybrać co najmniej dwa zdarzenia do E-kuponu, klikając w kursy dla obstawianych typów
 • wybrać typ zakładu - Rozpis
 • przypisać zdarzenia do grup, poprzez wybór litery z nazwą grupy
 • wpisać kwotę stawki- w przypadku zakładu rozpisowego należy wpisać stawkę za zakład prosty cząstkowy, a łączna opłata za dany system zostanie obliczona automatycznie
 • wcisnąć przycisk Zatwierdź w celu utworzenia E-kuponu (rys. 14)

e-kupon

Rys. 13

 

e-kupon

Rys. 14

3. E-kupon totalizatora LIGOWA 13

Każdy klient posiadający konto gracza w serwisie www.milenium.pl może grać w Ligową 13 przez Internet - wygodnie i bez wychodzenia z domu. Do zawierania zakładów internetowych służy E-kupon.

Jeżeli gracz nie jest zalogowan, E-kupon umożliwia zapisanie jego typów w systemie. Wtedy zakład nie jest jeszcze zawarty - gracz musi udać się do punktu przyjmowania zakładów, podać numer E-kuponu, wpłacić stawkę i dopiero wtedy otrzyma od pracownika kupon. Wypłata wygranej będzie możliwa tylko w punkcie przyjmowania zakładów, za zwrotem kuponu.
Po zalogowaniu się na stronie internetowej E-kupon umożliwia stworzenie kuponu internetowego. Zawarcie zakładu jest bardzo proste, a wygrana dopisywana jest do konta gracza automatycznie.

E-kupon w zakładach internetowych oraz tworzony w celu zawarcia zakładu w punkcie przyjmowania zakładów, obsługuje się tak samo. Po wybraniu zestawu par z menu po lewej stronie przechodzi się w tryb typowania.
E-kupon dla zalogowanego użytkownika składa się z następujących elementów:

E-kupon totalizatora

 1. przycisk wyboru wariantu - w Ligowej 13 jest tylko jeden wariant typowania: 13 meczów.
   
 2. przycisk "dodaj" - dodaje zakłady (pola typowania) do kuponu.
   
 3. przyciski przechodzenia pomiędzy zakładami.
   
 4. pole typowania - kliknięcie w kwadrat powoduje zaznaczenie albo odznaczenie typowanego wyniku.
   
 5. przycisk "gotowy kupon" - uruchamia funkcję tworzenia Gotowego kuponu.
   
 6. przycisk "usuń bieżący zakład" - usuwa wszystkie typy w aktualnie wyświetlanym zakładzie wraz z tym zakładem. Tej operacji nie można cofnąć.
   
 7. przycisk "wyczyść bieżący zakład" - usuwa wszystkie typy w aktualnie wyświetlanym zakładzie, bez usuwania zakładu. Tej operacji nie można cofnąć.
   
 8. przycisk "podgląd kuponu" - uruchamia podgląd wszystkich zakładów w jednym oknie.
   
 9. podsumowanie kuponu.
   
 10. przycisk "zagraj online" - umożliwia zawarcie zakładu przez Internet. Ten przycisk jest widoczny tylko dla zalogowanego użytkownika, który może grać w zakłady wzajemne przez Internet.
   
 11. przycisk "ekupon" - przycisk umożliwia stworzenie E-kuponu, w celu zatwierdzenia go i zawarcia zakładu w punkcie przyjmowania zakładów.
   
 12. przycisk "usuń" - usuwa wszystkie zakłady z E-kuponu. Tej operacji nie można cofnąć.
   

E-kupon na kartę Ligi Mistrzów Milenium

Gracz, który posiada kartę Ligi Mistrzów Milenium i ma połączone konto internetowe z kontem Ligi Mistrzów Milenium, gdy jest zalogowany w serwisie www.milenium.pl, może utworzyć e-kupon na stronie internetowej. Wtedy taki e-kupon zostaje przypisany do karty gracza. W punkcie przyjmowania zakładów, po wczytaniu karty, gracz może wybrać e-kupon z listy wszystkich swoich e-kuponów, bez konieczności podawania pracownikowi punktu numeru e-kuponu utworzonego w Internecie.

Kupon

Nie wybrano żadnych zdarzeń. W celu wybrania zdarzenia kliknij na jego kurs.

Aby móc grać przez Internet musisz być zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta zarejestruj się

Przyjmowanie zakładów 24 godziny na dobę