Punkty i kredyty

Trzy funkcje punktów premiowych:

  1. Punkty premiowe zgromadzone na koncie gracza służą do wymiany punktów na kredyty na grę oraz na nagrody rzeczowe.
  2. Punkty premiowe zgromadzone na koncie od początku uczestnictwa w Lidze Mistrzów służą do określenia rodzaju karty (czerwona, srebrna, złota lub platynowa).
  3. Punkty premiowe zgromadzone na koncie statusowym w ciągu miesiąca kalendarzowego odpowiadają za ustalenie miesięcznego statusu gracza, który uprawnia do dodatkowych przywilejów w miesiącu następnym.


W jaki sposób nalicza się punkty premiowe?

W zakładzie wielokrotnym ilość punktów premiowych oblicza się ze wzoru:

punkty = stawka * mnożnik

Mnożnik odczytuje się z poniższej tabeli, w zależności od ilości zdarzeń w zakładzie:

ilość zdarzeń mnożnik ilość zdarzeń mnożnik
1  0,10 17  1,94
2  0,19 18  2,06
3  0,28 19  2,19
4  0,37 20  2,28
5  0,45 21  2,39
6  0,53 22  2,50
7  0,65 23  2,61
8  0,81 24  2,72
9  0,98 25  2,83
10  1,15 26  2,94
11  1,25 27  3,05
12  1,36 28  3,16
13  1,47 29  3,27
14  1,58 30  3,38
15  1,70 31  3,49
16  1,82 32  3,60


przykład obliczania ilości punktów w zakładzie wielokrotnym

Stawka: 30 zł
Ilość zdarzeń: 4
Dla 4 zdarzeń mnożnik jest równy 0,37, więc ilość punktów premiowych wynosi:

30,00 * 0,37 = 11,10 pkt

 W zakładzie rozpisowym ilość punktów jest równa sumie ilości punktów z każdego zakładu cząstkowego wchodzącego w skład zakładu rozpisowego. Ilość punktów w zakładzie cząstkowym oblicza się tak samo jak w zakładzie wielokrotnym, biorąc pod uwagę tylko stawkę za zakład cząstkowy oraz ilość zdarzeń w danej kombinacji grup. W zakładzie Shift ilość punktów premiowych oblicza się osobno dla każdej z dwóch grup zdarzeń.

przykład obliczania ilości punktów w zakładzie rozpisowym 2 z 3
Wkład: 30 zł
Stawka: 10 zł (na kombinację)

grupa nr
zdarzenia
typ kurs
A 100 1 1,30
B 124 1 1,80
C 110 1 1,27
D 115 2 1,13

obliczenie ilości punktów premiowych:
AB 10,00 * 0,28 = 2,80 pkt (mnożnik dla 3 zdarzeń jest równy 0,28)
AC 10,00 * 0,19 = 1,90 pkt (mnożnik dla 3 zdarzeń jest równy 0,19)
BC 10,00 * 0,28 = 2,80 pkt (mnożnik dla 3 zdarzeń jest równy 0,28)

Łączna ilość punktów za zakład rozpisowy:

2,80 + 1,90 + 2,80 = 7,50 pkt

Rodzaje kart

Na podstawie ilości zgromadzonych punktów premiowych w ciągu całego uczestnictwa w Lidze Mistrzów będzie ustalany rodzaj karty gracza: czerwona, srebrna, złota i platynowa. Im więcej zgromadzonych punktów tym lepszego rodzaju kartę można otrzymać. Bardziej prestiżowa karta oznacza możliwość skorzystania z dodatkowych przywilejów oraz rabatów przy wymianie punktów na nagrody. Wymiana punktów premiowych na nagrody nie powoduje obniżenia ilości punktów odpowiedzialnych za rodzaj karty. Ilości punktów premiowych wymaganych do otrzymania karty danego rodzaju określa poniższa tabela:

rodzaj karty ilość punków
czerwona -
srebrna 2000
złota 10000
platynowa 50000


Miesięczny status gracza

Status miesięczny ustalany jest na podstawie ilości punktów zgromadzonych w ciągu miesiąca kalendarzowego i będzie obowiązywał w miesiącu następnym. Wyższy status miesięczny uprawnia do skorzystania z dodatkowych rabatów i bonusów.

status ilość punktów
PODSTAWOWY 0,00 - 79,99
ZAAWANSOWANY  80,00 - 299,99
EKSPERT 300,00 - 1199,99
LIDER  co najmniej 1200

Kupon

Nie wybrano żadnych zdarzeń. W celu wybrania zdarzenia kliknij na jego kurs.

Aby móc grać przez Internet musisz być zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta zarejestruj się

Przyjmowanie zakładów 24 godziny na dobę