Formularz realizacji praw

W celu umożliwienia identyfikacji Twoich danych, proszę o okreslenie swojej relacji z Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. poprzez wybranie właściwej kategorii oraz uzupełnienie dla niej niezbędnej danej do identyfikacji

Dane kontaktowe
W celu umożliwienia kontaktu i udzieleniea odpowiedzi proszę podać co najmniej jedną z danych kontaktowych

Przedmiot wniosku
Proszę określic prawo podmiotu (zgodnie z art. 12-21 RODO) którego dotyczy żądanie.