Zakłady bukmacherskie

 

 1. Zakłady bukmacherskie w Milenium
 2. Oferta
  2.1 Budowa oferty
  2.2 Zdarzenia, zakłady, kursy, stawki - znaczenia pojęć
 3. Kursy
 4. Kupon
 5. Zawieranie zakładów w punkcie przyjmowania zakładów
 6. E-kupon i zakłady internetowe
 7. Wyniki zdarzeń i zakładów
 8. Unieważnienia zdarzeń i zakładów
 9. Zakłady proste
  9.1 Zakład prosty pojedynczy
  9.2 Zakład prosty Wielokrotny
  9.3 Zakład prosty Grand
 10. Zakłady systemowe
  10.1 System rozpisowy
  10.2 System rozpisowy z pewniakami
  10.3 System rozpisowy w jednym zakładzie
  10.4 Kilka systemów rozpisowych w jednym zakładzie, z grupą pewniaków
 11. Ograniczenia wygranych
 12. Regulamin i oficjalne komunikaty
 13. Składanie reklamacji
 14. Zasady typowania i rozliczania zdarzeń
 15. Dodatkowe informacje

 

1. Zakłady bukmacherskie w Milenium

Zakłady bukmacherskie to zakłady wzajemne o wygrane pieniężne, które polegają na typowaniu zaistnienia różnych zdarzeń (sportowych, społecznych, politycznych, ekonomicznych, itd.). Każde zdarzenie ma określony kurs, a wygraną, w przypadku prawidłowego wytypowania wyników wszystkich zdarzeń umieszczonych w zakładzie, oblicza się zwykle mnożąc kursy zdarzeń, współczynnik W (zwykle równy 0,88) i stawkę. W zakładach bukmacherskich przewidywana wygrana jest z góry znana w momencie zawarcia zakładu.

Im wyższy kurs ma dany wynik, tym mniejsza jest teoretyczna szansa na wystąpienie danego wyniku (np. kurs na zwycięstwo reprezentacji Polski z Luksemburgiem to 1,25, ale z Hiszpanią to już 4,50). Na przykład, jeśli postawiłeś 10 zł na zwycięstwo Polski z Hiszpanią, wygrasz

4,50 · 0,88 · 10 zł = 39,60 zł

w razie zwycięstwa naszej reprezentacji.

Możesz w jednym zakładzie połączyć ze sobą nawet do 32 zdarzeń, wtedy możliwa wygrana będzie odpowiednio większa. Wygraną w zakładzie otrzymasz tylko w przypadku prawidłowego wytypowania wyników wszystkich zdarzeń. Aby mieć możliwość otrzymania wygranej w przypadku popełnienia błędów w typowaniu, możesz skorzystać z zakładów systemowych.

Zakłady można zawierać tradycyjnie, w punktach przyjmowania zakładów, a także przez Internet. 

Zakłady bukmacherskie dzielą się na gry, aktualnie prowadzona jest gra Standard.

Rodzaje i typy zakładów bukmacherskich przedstawia schemat:

Omówienie poszczególnych rodzajów i typów zakładów znajduje się w pkt 9 i 10.

2. Oferta

2.1. Budowa oferty

Zdarzenia do typowania wybiera się z listy zawierającej zdarzenia oraz kursy, zwanej "ofertą". Oferta dostępna jest w punktach przyjmowania zakładów oraz na stronie internetowej, gdzie możliwe jest w wygodnej formie utworzenie E-kuponu, Oferta internetowa składa się z 3 głównych paneli:

 1. wybór dyscyplin sportowych, z podziałem na ligi
 2. inne zdarzenia
 3. wybór zdarzeń według dni tygodnia.

Po wyborze ligi wyświetla się lista zdarzeń, składająca się z następujących elementów:

 1. nazwa dyscypliny
 2. nazwa ligi
 3. rodzaj zdarzenia
 4. numer zdarzenia
 5. data rozpoczęcia zdarzenia
 6. nazwa zdarzenia
 7. kursy
 8. link do dodatkowych zdarzeń dotyczących tego samego wydarzenia (tam szukaj możliwości typowania np. wyniku pierwszej połowy, dokładnego wyniku bramkowego, liczby goli poniżej/powyżej, itp.)
 9. link do statystyk sportowych
 10. kursy poszczególnych zdarzeń.

Wybierz zdarzenie i typowany wynik klikając w kurs - zostanie on automatycznie dodany do E-kuponu.

Najczęściej dla zdarzeń dostępne są 3 główne opcje typowania oraz ich kombinacje (podpórki):

 • 1 - zwycięstwo drużyny/uczestnika wymienionego na pierwszym miejscu (tzw. drużyna gospodarzy)
 • X - oznacza remis (brak zwycięstwa żadnej z drużyn lub żadnego z uczestników wydarzenia sportowego)
 • 2 - zwycięstwo drużyny/uczestnika wymienionego na drugim miejscu (tzw. drużyna gości)
 • 1X - zwycięstwo drużyny gospodarzy lub remis
 • X2 - remis lub zwycięstwo drużyny gości
 • 12 - zwycięstwo którejkolwiek drużyny (brak remisu).

Istnieje również wiele innych oznaczeń typów, charakterystycznych dla poszczególnych rodzajów zdarzeń, które są opisane w zasadach typowania i rozliczania zdarzeń.

 

2.2. Zdarzenia, zakłady, kursy, stawki - znaczenia pojęć

Często zdarza się, że pojęcia zdarzenie, zakład czy kurs są mylone ze sobą. Poniżej przedstawiamy ich objaśnienia.

Zdarzenie - jest to wydarzenie (nie tylko sportowe) lub jego część, którego wynik można typować.

Zdarzenia są umieszczone w ofercie i zazwyczaj nazwa zdarzenia jest taka sama jak nazwa wydarzenia, którego to zdarzenie dotyczy. Na przykład, wydarzeniem może być mecz piłki nożnej Derby - Leicester w 2. lidze angielskiej:

 

Zdarzenie polegające na typowaniu wyniku ogólnego meczu ("1-X-2").

Zdarzenie polegające na typowaniu, czy obie drużyny strzelą gola w meczu. Jak łatwo zauważyć, nazwa zdarzenia jest taka sama jak w przypadku typowania wyniku ogólnego ("1-X-2"), a oba zdarzenia dotyczą tego samego wydarzenia sportowego. Można typować wyniki "TAK" (obie drużyny strzelą gola) albo "NIE" (co najmniej jedna z drużyn nie strzeli żadnego gola).

W tym przykładzie typuje się wynik ogólny 2. połowy meczu ("2 polowa"). Nazwa zdarzenia jest również taka sama jak w poprzednich przykładach i dotyczy tego samego meczu, ale tylko jednej z jego części, tj. drugiej połowy spotkania.

Podsumowując, każde zdarzenie w ofercie zawiera m.in. nazwę, typy oraz kursy dla poszczególnych typów. Takie zdarzenie może się znaleźć w zakładzie, ale wcale nie musi - wszystko zależy od decyzji gracza.

Zakład - jest to zbiór zdarzeń i typów z przyporządkowaną stawką. Zasadniczą różnicą pomiędzy zdarzeniem a zakładem jest to, że zakład ma określoną stawkę (opłatę za zakład) i zawiera zestaw zdarzeń i typów wybranych przez gracza z oferty. Oznacza to, że zdarzenie jest częścią zakładu, ale nie jest samym zakładem. Przykład zakładu:

Gra: Standard
Zakład: Wielokrotny
zdarzenie typ kurs
  Chelsea - Arsenal  1 2.20
  Bayern München - Schalke 04  1  1.55
  Mallorca - FC Barcelona  2  1.14
  Wyspy Owcze - Łotwa  1  10.00
Stawka: 20,00 zł
Przewidywana wygrana: 684,10 zł

W przykładzie zdarzenia z rodzaju "1-X-2", polegającego na typowaniu wyniku ogólnego meczu Derby - Leicester znajdują się 3 kursy: 2,90 (kurs na zwycięstwo Derby), 3,20 (kurs na remis) oraz 2,20 (kurs na zwycięstwo Leicester).

Kursy znajdują się nie tylko w ofercie, ale także w konkretnym zakładzie. W przykładowym zakładzie opisanym powyżej występują 4 kursy: 2,20 (na zwycięstwo Chelsea), 1,55 (na zwycięstwo Bayernu), 1,14 (na zwycięstwo Barcelony) oraz 10,00 (na zwycięstwo Wysp Owczych).
 

3. Kursy

Kurs typowanego wyniku jest informacją o tym, jak bardzo jest prawdopodobny typowany wynik zdarzenia. Im mniejszy kurs, tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia takiego wyniku, np. zdarzenie o kursie 1,20 jest dużo bardziej prawdopodobne niż zdarzenie o kursie 2,50.

Kurs służy też do obliczania wygranej. Na przykład, jeśli postawisz 100 zł na wygraną Chelsea z Arsenalem po kursie 2,20, wygraną otrzymasz w wysokości:

2,20 · 0,88 · 100 zł = 193,60 zł

Szczegółowe sposoby obliczania wygranych opisane są w pkt 9,  w omówieniu rodzajów dostępnych zakładów.

W zakładach bukmacherskich wyróżnia się następujące rodzaje kursów:

 • kurs zdarzenia - liczba służąca do obliczenia wygranej, określona dla danego wyniku zdarzenia
 • kurs ogólny - jest iloczynem kursów wszystkich zdarzeń znajdujących się w  zakładzie prostym. Na przykład, gdy w zakładzie znajdują się 4 zdarzenia z kursami 2,20, 1,55, 1,14, 10,00, to kurs ogólny jest równy:

                                          2,20 · 1,55 · 1,14 · 10,00 = 38,87

  Kurs ogólny służy pośrednio do obliczenia wygranej i złożony jest z kursów wyników typowanych w poszczególnych zdarzeniach.
 • kurs zakładu - jest to liczba służąca do bezpośredniego obliczenia wygranej ze wzoru:

  wygrana = stawka · kurs_zakładu

  Kurs zakładu w grze Standard oblicza się mnożąc kurs ogólny przez współczynnik W , który najczęściej ma wartość 0,88:

  kurs_zakładu = kurs_ogólny · W(0,88)

  Dla kursu ogólnego równego 38,87 kurs zakładu wynosi:

  kurs_zakładu = 38,87 · 0,88 = 34,206


4. Kupon

W zależności od sposobu zawarcia zakładu, tworzony jest kupon w jednej z poniższych form:

1) Kupon tradycyjny (papierowy) - jeśli zawierasz zakład w punkcie przyjmowania zakładów, po zatwierdzeniu typów i wpłaceniu stawki, pracownik punktu wydrukuje kupon, który jest jedynym dowodem zawarcia zakładu, na podstawie którego można odebrać wygraną.

Jeżeli kupon zostanie zniszczony lub poważnie uszkodzony w taki sposób, że nie będzie możliwa identyfikacja jego numeru - nie będzie można na jego podstawie wypłacić wygranej. Kupon jest ważny przez 30 dni od dnia rozliczenia kuponu (najczęściej jest to dzień zakończenia się najpóźniej odbywającego się zdarzenia) - po tym terminie bezpowrotnie traci się możliwość odebrania wygranej.

2) Kupon internetowy - w przypadku zawarcia zakładu przez Internet, w bazie danych systemu komputerowego zapisywane są informacje m.in. o typowanych zdarzeniach, wynikach, kursach i stawce - jest to kupon internetowy, który jest dowodem zawarcia zakładu. Wszystkie kupony internetowe danego gracza są widoczne po zalogowaniu na stronie internetowej w zakładce "historia zakładów", na koncie gracza. W przeciwieństwie do kuponu tradycyjnego, kupon internetowy nie posiada terminu ważności, gdyż w przypadku uzyskania wygranej wygrana kwota jest automatycznie dopisywana do stanu konta gracza.

Na jednym kuponie może się znajdować wiele niezależnie rozliczanych zakładów, np. zakłady proste cząstkowe w zakładzie systemowym .

5. Zawieranie zakładów w punkcie przyjmowania zakładów

Zakłady są przyjmowane w punktach przyjmowania zakładów, znajdujących się na terenie całego kraju. Aktualną listę wszystkich punktów możesz przeglądać na tej stronie. Procedura utworzenia i zawarcia zakładu jest bardzo prosta:

 1. wybierz z oferty interesujące Cię zdarzenia
 2. spisz numery zdarzeń oraz ich typy (np. "1", "X" albo "2")
 3. wybierz rodzaj i typ zakładu, możesz wybierać wśród zakładów prostych i sytemowych.
 4. wybierz stawkę, za jaką chcesz zagrać; minimalna stawka to 2 złote (albo 1 zł w zakładzie systemowym), możesz używać końcówek groszowych, np. 5,87 zł
 5. numery zdarzeń, typy oraz stawkę zapisz na kartce i podaj pracownikowi punktu
 6. wpłać stawkę i odbierz kupon.

Po otrzymaniu kuponu sprawdź, czy wszystkie zapisy na kuponie (np. zdarzenia, typy, stawka) są zgodne z zapisami na kartce podanej pracownikowi punktu. Jeśli nie są zgodne, możesz anulować kupon w ciągu 20 minut od momentu zawarcia zakładu i otrzymasz zwrot wpłaconej kwoty.

Zdarzenia i typy możesz także wybrać w domu na stronie internetowej i zapisać w bazie danych za pomocą E-kuponu. a następnie wczytać E-kupon w punkcie przyjmowania zakładów i zawrzeć zakład.

6. E-kupon i zakłady internetowe

Na stronie internetowej dostępny jest E-kupon, który jest narzędziem służącym do:

 • łatwego utworzenia listy zdarzeń i typów, która zostanie wczytana w punkcie przyjmowania zakładów i na podstawie E-kuponu zostanie zawarty zakład - jeśli zawierasz zakład w tradycyjny sposób,
 • zawierania zakładów internetowych, przez zarejestrowanych użytkowników.

Procedura zawierania zakładów internetowych również nie jest skomplikowana:

 1. wybierz z oferty internetowej interesujące Cię zdarzenia i kliknij w kurs odpowiadający typowi, który wybierasz - zdarzenie zostanie automatycznie dodane do E-kuponu
 2. wybierz rodzaj i typ zakładu
 3. wpisz stawkę
 4. zatwierdź zakład internetowy - zostanie utworzony kupon w bazie danych
 5. sprawdź, czy kupon internetowy znajduje się na liście zawartych zakładów w zakładce "historia zakładów".

Aby grać przez Internet, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem i posiadać środki pieniężne na swoim koncie gracza.

E-kupon - dowiedz się więcej

7. Wyniki zdarzeń i zakładów

Oficjalne wyniki zdarzeń możesz sprawdzić w następujący sposób:

 • w punkcie przyjmowania zakładów, gdzie codziennie drukowane są wyniki zdarzeń z poprzedniego dnia; w razie wątpliwości zapytaj pracownika punktu
 • na stronie internetowej z wynikami zdarzeń 

Aby sprawdzić, czy kupon jest wygrany i wyniki których zdarzeń zostały prawidłowo wytypowane, skorzystaj z jednego z poniższych sposobów:

 • zanieś kupon do punktu przyjmowania zakładów i przekaż pracownikowi w celu jego wczytania i wyświetlenia wyników - jeśli zawarłeś zakład w tradycyjny sposób
 • sprawdź status kuponu w zakładce "historia zakładów" - jeśli zawarłeś zakład przez Internet
 • wejdź na stronę "Sprawdź kupon " i wprowadź numer kuponu, a zostanie on wyświetlony wraz z wynikami
 • skorzystaj z usługi "Sprawdź kupon SMS-em".

8. Unieważnienia zdarzeń i zakładów

Czasem może się zdarzyć, że jakieś wydarzenie, np. mecz piłki nożnej, nie odbędzie się w terminie albo zostanie przerwane, a następnie nie zostanie rozegrane do końca w ciągu 2 dni kalendarzowych (istnieją pewne wyjątki od tej reguły, są one w opisane w regulaminie oraz w zasadach typowania i rozliczania zdarzeń w oficjalnych komunikatach.

W takiej sytuacji zdarzenie zostanie unieważnione, tj. nie będzie brane pod uwagę podczas obliczania wygranej.

Na przykład, jeśli w poniższym zakładzie:
 

Gra: Standard
Zakład: Wielokrotny
zdarzenie typ kurs  
   Chelsea - Arsenal  1 2.2 OK
   Bayern München - Schalke 04  1  1.55 N
   Mallorca - FC Barcelona  2  1.14 OK
   Wyspy Owcze - Łotwa  1  10.00 OK
Stawka: 20,00 zł
Przewidywana wygrana: 684,10 zł


mecz Bayernu nie odbędzie się w ciągu 2 dni kalendarzowych od zaplanowanego terminu, to zdarzenie Bayern München - Schalke 04 zostanie unieważnione i pominięte podczas obliczania wygranej. Jeśli gracz prawidłowo wytypował wyniki pozostałych zdarzeń, to otrzyma wygraną w następującej wysokości:

kurs_ogólny = 2,20 · 1,14 · 10,00 = 25,08
kurs_zakładu = 25,08
· 0,88 = 22,07
wygrana
= 20,00 zł · 22,07 = 441,40 zł

Możliwe jest także unieważnienie zakładu, m.in. w sytuacji, gdy wszystkie zdarzenia znajdujące się w zakładzie zostaną unieważnione. W takiej sytuacji gracz otrzyma zwrot opłaty za zakład. Szczegółowe zasady unieważniania zakładów znajdują się w regulaminie.

9. Zakłady proste

W zakładzie prostym można typować wyniki od 1 do 32 zdarzeń. Z racji tego, że wszystkie te zdarzenia traktuje się jako całość podczas rozliczania zakładu, aby uzyskać wygraną nie można popełnić błędu w typowaniach. Minimalna stawka w zakładzie prostym jest równa 2 zł. Dostępne są 3 typy zakładów prostych: zakład Pojedynczy, Wielokrotny i Grand.

Wygraną w zakładzie prostym zawsze oblicza się jako iloczyn kursu zakładu i stawki.

9.1. Zakład prosty Pojedynczy

W zakładzie Pojedynczym typuje się wynik jednego zdarzenia. Zakład jest wygrany, jeżeli wynik zdarzenia zostanie prawidłowo wytypowany. Wygraną oblicza się mnożąc stawkę przez kurs zakładu, a kurs zakładu oblicza się mnożąc kurs ogólny (w tym przypadku kurs wybranego zdarzenia) przez współczynnik W = 0,88.

Przykład:

nr zd. sport liga nazwa zdarzenia typ kurs
91 Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa - Bolton 1 1.75
Stawka: 100zł Kurs zakładu: 1.54 Przewidywana wygrana: 154.00zł

W przykładowym zakładzie prostym znajduje się jedno zdarzenie (jest to zakład Pojedynczy), zakład został zawarty za stawkę 100,00 zł.

W przypadku prawidłowego wytypowani, a wyniku tego zdarzenia, gracz otrzyma wygraną w wysokości 154,00 zł. Wygrana obliczona przed rozliczeniem zakładu jest to "przewidywana wygrana" tj. wygrana, jaką można uzyskać w danym zakładzie w przypadku prawidłowego wytypowaniawyniku tego zdarzenia.

Wygraną oblicza się w następujący sposób:

 • oblicza się kurs ogólny (KO), który jest kursem tego jedynego zdarzenia:
   
  KO = 1,75

 • oblicza się kurs zakładu (KZ) mnożąc kurs ogólny przez współczynnik W=0,88:
   
  KZ = KO*W = 1,75*0,88 = 1,54

 • oblicza się wygraną mnożąc stawkę przez kurs zakładu:

  wygrana = stawka*KZ = 100,00zł*1,54 = 154,00zł

9.2. Zakład prosty Wielokrotny

Zakład Wielokrotny, zwany także zakładem wielozdarzeniowym, składa się z zdarzeń wielu (maksymalnie 32). Zakład jest wygrany, jeśli prawidłowo zostaną wytypowane wyniki wszystkich zdarzeń. Wygraną oblicza się tak samo jak w zakładzie Pojedynczym, ale kurs ogólny jest iloczynem kursów wszystkich zdarzeń znajdujących się w zakładzie.

Przykład:
 

nr zd. sport liga nazwa zdarzenia typ kurs
91 Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa - Bolton 1 1,75
92 Piłka nożna Anglia 1 Blackbum - Portsmouth 1 2,05
145 Piłka nożna Anglia 1 Manchester C. - Burnley 1 1,32
178 Piłka nożna Anglia 2 Blackpool - Scunthorpe X2 3,35
3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth - Doncaster X2 1,48
Stawka: 10,00zł Kurs zakładu: 20,66 Przewidywana wygrana: 206,60zł


W przykładowym zakładzie znajduje się 5 zdarzeń (jest to zakład Wielokrotny), zakład został zawarty za stawkę 10,00 zł.
W przypadku prawidłowego wytypowania wyników wszystkich zdarzeń, gracz otrzyma wygraną w wysokości 206,60 zł.

Wygraną oblicza się w następujący sposób:

 • oblicza się kurs ogólny (KO), mnożąc kursy wszystkich zdarzeń:
   
  KO = 1,75*2,05*1,32*3,35*1,48 = 23,48

 • oblicza się kurs zakładu (KZ) mnożąc kurs ogólny przez współczynnik W=0,88:
   
  KZ = KO*W = 23,48*0,88 = 20,66

 • oblicza się wygraną mnożąc stawkę przez kurs zakładu:
   
  wygrana = stawka*KZ = 10,00zł*20,66 = 206,60zł


9.3. Zakład prosty Grand

Zakład Grand jest zakładem wielozdarzeniowym, w którym znajduje się co najmniej 5 zdarzeń z kursem nie mniejszym niż 2,00. W takim wypadku współczynnik W= 1,056, więc wygraną powiększa się o 20% w porównaniu do zakładu Wielokrotnego. Zakład jest wygrany, jeśli prawidłowo zostaną wytypowane wyniki wszystkich zdarzeń.

Przykład:

nr zd. sport liga nazwa zdarzenia typ kurs
91 Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa - Bolton X 3,30
92 Piłka nożna Anglia 1 Blackbum - Portsmouth 1 2,05
145 Piłka nożna Anglia 1 Manchester C. - Burnley X2 2,95
178 Piłka nożna Anglia 2 Blackpool - Scunthorpe X 3,35
3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth - Doncaster X 2,30
Stawka: 10,00zł Kurs zakładu: 153,77 Przewidywana wygrana: 1623,80zł

 

W zakładzie prostym Grand znajduje się 5 zdarzeń, typowany wynik każdego z tych zdarzeń ma kurs nie mniejszy niż 2,00, więc spełnia warunki zakładu "Grand". Zakład został zawarty za stawkę 10 zł.

W przypadku prawidłowego wytypowania wyników wszystkich zdarzeń, gracz otrzyma wygraną w wysokości 1623,80 zł.

Wygraną oblicza się w następujący sposób:

 • oblicza się kurs ogólny (KO), mnożąc kursy wszystkich zdarzeń:
   
  KO = 3,30*2,05*2,95*3,35*2,30 = 153,77

 • oblicza się kurs zakładu (KZ) mnożąc kurs ogólny przez współczynnikW=1,056:
   
  KZ = KO*W = 153,77*1,056 = 162,38


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • oblicza się wygraną mnożąc stawkę przez kurs zakładu:
   
  wygrana = stawka*KZ = 10,00zł*162,38 = 1623,80zł


 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

10. Zakłady systemowe

Zakład systemowy składa się z wielu niezależnie rozliczanych zakładów prostych, zwanych zakładami cząstkowymi. Wygraną z zakładu systemowego można otrzymać także w przypadku popełnienia błędów w typowaniu, ale kosztem większej opłaty za zakład systemowy.

 

10.1. System rozpisowy

Aktualnie można zawierać zakłady systemowe rozpisowe. W takim zakładzie zdarzenia dzieli się na grupy, które następnie łączy się w odpowiedni sposób, zwany kombinacją. Każda kombinacja odpowiada jednemu zakładowi prostemu cząstkowemu. W jednej grupie można umieścić jedno zdarzenie albo wiele zdarzeń, ale nie może być ich więcej niż 32 we wszystkich grupach.

Minimalna stawka w zakładzie cząstkowym wynosi 5 groszy, a minimalna opłata za zakład systemowy jest równa 2,00 zł.

Wykaz dostępnych systemów rozpisowych (k z n) wraz z liczbą kombinacji przedstawia poniższa tabela:

 

Liczbę dopuszczalnych błędów w typowaniu dla poszczególnych systemów przedstawia poniższa tabela:

 

Przykład dla systemu 2z3, bez grupy pewniaków:

 

grupa nr zd. sport liga nazwa zdarzenia typ kurs
A 91 Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa - Bolton X 3,30
A 92 Piłka nożna Anglia 1 Blackbum - Portsmouth 1 2,05
B 145 Piłka nożna Anglia 1 Manchester C. - Burnley X2 2,95
C 178 Piłka nożna Anglia 2 Blackpool - Scunthorpe X 3,35
C 3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth - Doncaster 1 2,30
 Rodzaj systemu: 2/3 Stawka: 1zł Wkład: 3zł
Przewidywana maksymalna wygrana: 83,70zł

 

W zakładzie z systemem rozpisowym (zakładzie rozpisowym):

 • zdarzenia dzieli się na grupy,
 • w jednej grupie może się znajdować więcej niż jedno zdarzenie,
 • można utworzyć od 2 do 15 grup,
 • wygraną można uzyskać nawet w przypadku popełnienia błędów w typowaniu.

W celu obliczenia wygranej za cały zakład systemowy należy wypisać wszystkie zakłady cząstkowe i osobno obliczyć wygraną w każdym zakładzie cząstkowym, a następnie obliczyć sumę wszystkich wygranych.

Określenie "stawka" odnosi się do opłaty za pojedynczy zakład cząstkowy, a "wkład" oznacza sumę stawek ze wszystkich zakładów cząstkowych.

W systemie rozpisowym 2/3 (czytaj: dwa z trzech) wybiera się na wszystkie możliwe sposoby dwie różne grupy spośród 3 grup i łączy się ze sobą zdarzenia należące do wybranych grup. Kolejność doboru grup nie jest istotna, więc ta sama kombinacja grup nie może się powtórzyć (wybór grup "AB" jest tym samym, co wybór grup "BA").

Wszystkie możliwe kombinacje grup w systemie 2/3 są następujące:

AB
AC
BC

Po utworzeniu kombinacji grup tworzy się zakłady cząstkowe, łącząc ze sobą zdarzenia w kolejności określonej w kombinacji grup. Następnie w każdym zakładzie cząstkowym oblicza się wygrane tak samo jak w zakładzie prostym (zob. Załącznik nr 1).

zakład cząstkowy AB

 

A 91 Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa - Bolton X 3,30
A 92 Piłka nożna Anglia 1 Blackburn - Portsmouth 1 2,05
B 145 Piłka nożna Anglia 1 Manchester C. - Burnley X2 2,95
Stawka: 1zł Kurs zakładu: 17,56 Przewidywana wygrana: 17,56zł

- kurs ogólny: KO = 3,30*2,05*2,95 ~ 19,96
- kurs zakładu (W=0,88): KZ = KO*W = 19,96*0,88 ~ 17,56
- wygrana: wygrana = stawka*KZ = 1zł*17,56 = 17,56zł

zakład cząstkowy AC

 

A 91 Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa - Bolton X 3,30
A 92 Piłka nożna Anglia 1 Blackburn - Portsmouth 1 2,05
C 178 Piłka nożna Anglia 2 Blackpool - Scunthorpe X 3,35
C 3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth - Doncaster 1 2,30
Stawka: 1zł Kurs zakładu: 45,87 Przewidywana wygrana: 45,87zł

- kurs ogólny: KO = 3,30*2,05*3,35*2,30 ~ 52,12
- kurs zakładu (W=0,88): KZ = KO*W = 52,12*0,88 ~ 45,87
- wygrana: wygrana = stawka*KZ = 1zł*45,87= 45,87zł

zakład cząstkowy BC

 

A 91 Piłka nożna Anglia 1 Manchester C. - Burnley X2 2,95
A 92 Piłka nożna Anglia 1 Blackpool - Scunthorpe X 3,35
B 145 Piłka nożna Anglia 1 Plymouth - Doncaster 1 2,30
Stawka: 1zł Kurs zakładu: 17,56 Przewidywana wygrana: 17,56zł

- kurs ogólny: KO = 2,95*3,35*2,30 ~ 22,73
- kurs zakładu (W=0,88): KZ =  KO*W = 22,73*0,88 ~ 20,00
- wygrana: wygrana = stawka*KZ = 1,00zł*20,00 = 20,00zł

W przypadku prawidłowego wytypowania wyników wszystkich zdarzeń w zakładzie systemowym, wygrane w zakładach cząstkowych wyniosą:

AB 17,56 zł
AC 45,87 zł
BC 20,00 zł
Łączna wygrana wynosi 83,43 zł (maksymalna wygrana w zakładzie systemowym).

W przypadku błędnego wytypowania wyniku przynajmniej jednego zdarzenia w danej grupie, całą grupę traktuje się jako nietrafioną. Nietrafiona grupa w zakładzie cząstkowym powoduje, że zakład cząstkowy jest przegrany. Na przykład, jeżeli błędne typowanie wystąpi w grupie A, zakłady cząstkowe AB oraz AC będą przegrane, ale nadal zakład BC będzie wygrany:

AB 17,56 zł 0,00 zł
AC 45,87 zł 0,00 zł
BC 20,00 zł
Łączna wygrana wynosi 20,00 zł.

W przypadku, gdy 2 albo 3 dowolne grupy będą nietrafione to wszystkie zakłady cząstkowe są przegrane, więc zakład systemowy też jest przegrany. Na przykład, jeśli popełniono błędy w typowaniu w grupach A i B:

AB 17,56 zł 0,00 zł
AC 45,87 zł 0,00 zł
BC 20,00 zł0,00 zł
Zakład systemowy jest przegrany.

 

10.2. System rozpisowy z pewniakami

W tym systemie do każdej grupy można dołączyć grupę tych samych zdarzeń, czyli "pewniaków". Dodanie grupy pewniaków zwiększa wygraną przy tej samej opłacie za zakład systemowy bez pewniaków, ale aby mieć szansę na wygraną, należy prawidłowo wytypować wyniki wszystkich zdarzeń umieszczonych w grupie pewniaków. Pewniaki oznacza się literą "Z".

Przykład
 

grupa nr zd. sport liga nazwa zdarzenia typ kurs
A 91 Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa - Bolton X 3,30
A 92 Piłka nożna Anglia 1 Blackbum - Portsmouth 1 2,05
B 145 Piłka nożna Anglia 1 Manchester C. - Burnley X2 2,95
C 178 Piłka nożna Anglia 2 Blackpool - Scunthorpe X 3,35
C 3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth - Doncaster 1 2,30
Z 110 Piłka nożna Anglia 1 Liverpool - Birmingham 1 1,30
Z 1366 Piłka nożna Niemcy 2 Duisburg - Ahlen 1 1,38
 Rodzaj systemu: 2/3 Stawka: 1zł Wkład: 3zł
Przewidywana maksymalna wygrana: 149,48zł

W zakładzie z systemem rozpisowym z grupą pewniaków do każdego zakładu cząstkowego utworzonego w systemie rozpisowym (zob. pkt 1) dodaje się grupę tych samych zdarzeń, nazywaną "grupą pewniaków". W grupie pewniaków można umieścić co najmniej jedno zdarzenie. Ponieważ wszystkie zdarzenia z grupy pewniaków występują w każdym zakładzie cząstkowym, to błędne wytypowanie wyniku któregokolwiek zdarzenia z tej grupy powoduje to, że cały zakład systemowy jest przegrany.

Wszystkie możliwe kombinacje grup w systemie 2/3 są następujące:

ABZ
ACZ
BCZ

Po utworzeniu kombinacji grup tworzy się zakłady cząstkowe:

 

grupa nr zd. sport liga nazwa zdarzenia typ kurs
A 91 Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa - Bolton X 3,30
A 92 Piłka nożna Anglia 1 Blackbum - Portsmouth 1 2,05
B 145 Piłka nożna Anglia 1 Manchester C. - Burnley X2 2,95
Z 110 Piłka nożna Anglia 1 Liverpool - Birmingham 1 1,30
Z 1366 Piłka nożna Niemcy 2 Duisburg - Ahlen 1 1,38
Stawka: 1zł Kurs zakładu: 31,51  Przewidywana wygrana: 31,51zł

- kurs ogólny: KO = 3,30*2,05*2,95*1,30*1,38 ~ 35,80
- kurs zakładu (W=0,88): KZ = KO*W = 35,80*0,88 ~ 31,51
- wygrana: wygrana = stawka*KZ = 1,00zł*31,51 = 31,51zł

zakład cząstkowy ACZ

 

grupa nr zd. sport liga nazwa zdarzenia typ kurs
A 91 Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa - Bolton X 3,30
A 92 Piłka nożna Anglia 1 Blackbum - Portsmouth 1 2,05
C 178 Piłka nożna Anglia 2 Blackpool - Scunthorpe X 3,35
C 3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth - Doncaster 1 2,30
Z 110 Piłka nożna Anglia 1 Liverpool - Birmingham 1 1,30
Z 1366 Piłka nożna Niemcy 2 Duisburg - Ahlen 1 1,38
 Stawka: 1zł Kurs zakładu: 82,29  Przewidywana wygrana: 149,48zł

- kurs ogólny: KO = 3,30*2,05*3,35*2,30*1,30*1,38 ~ 93,51
- kurs zakładu (W=0,88): KZ = KO*W = 93,51*0,88 ~ 82,29
- wygrana: wygrana = stawka*KZ = 1,00zł*82,29 = 82,29zł

zakład cząstkowy BCZ

 

grupa nr zd. sport liga nazwa zdarzenia typ kurs
B 145 Piłka nożna Anglia 1 Manchester C. - Burnley X2 2,95
C 178 Piłka nożna Anglia 2 Blackpool - Scunthorpe X 3,35
C 3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth - Doncaster 1 2,30
Z 110 Piłka nożna Anglia 1 Liverpool - Birmingham 1 1,30
Z 1366 Piłka nożna Niemcy 2 Duisburg - Ahlen 1 1,38
  Stawka: 1zł Kurs zakładu: 35,88  Przewidywana ygrana: 35,88zł

- kurs ogólny: KO = 2,95*,35*2,30*1,30*1,38 = 40,78
- kurs zakładu (W=0,88): KZ = KO*W = 40,78*0,88 ~ 35,88
- wygrana: wygrana = stawka cdot KZ = 1,00 zł*35,88 = 35,88zł

 

W przypadku prawidłowego wytypowania wyników wszystkich zdarzeń w zakładzie systemowym, wygrane w zakładach cząstkowych wyniosą:

ABZ 31,51 zł
ACZ 82,29 zł
BCZ 35,88 zł
Łączna wygrana wynosi 149,68 zł (maksymalna wygrana w zakładzie systemowym).

Podobnie jak w systemie rozpisowym, nietrafiona grupa w zakładzie cząstkowym powoduje, że zakład cząstkowy jest przegrany. Na przykład, jeżeli błędne typowanie wystąpi w grupie A, zakłady cząstkowe AB oraz AC będą przegrane, ale nadal zakład BC będzie wygrany:

ABZ 31,51 zł 0,00 zł
ACZ 82,29 zł 0,00 zł
BCZ 35,88 zł
Łączna wygrana wynosi 35,88 zł.

W przypadku, gdy grupa pewniaków będzie nietrafiona, wszystkie zakłady cząstkowe będą przegrane niezależnie od trafień w pozostałych grupach:

ABZ 31,51 zł 0,00 zł
ACZ 82,29 zł 0,00 zł
BCZ 35,88 zł 0,00 zł

 

10.3. Kilka systemów rozpisowych w jednym zakładzie

Możliwe jest utworzenie kilku systemów rozpisowych z tych samych zdarzeń i grup, np. z 3 grup można utworzyć systemy rozpisowe 1z3, 2z3 i 3z3, które w dowolnej konfiguracji (dwa z nich, wszystkie) można umieścić na kuponie. W celu obliczenia wygranej, należy najpierw rozłożyć zakład systemowy na zakłady cząstkowe rozliczyć każdy tych zakładów tak samo jak zakład prosty, Pojedynczy albo Wielokrotny.

Przykład
 

grupa nr zd. sport liga nazwa zdarzenia typ kurs
A 91 Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa - Bolton X 3,30
A 92 Piłka nożna Anglia 1 Blackbum - Portsmouth 1 2,05
B 145 Piłka nożna Anglia 1 Manchester C. - Burnley X2 2,95
C 178 Piłka nożna Anglia 2 Blackpool - Scunthorpe X 3,35
C 3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth - Doncaster 1 2,30
System 1/3 Stawka:3,34zł Wkład:10,02zł Wygrana:51,20zł
System 2/3 Stawka:1,00zł Wkład:3,00zł Wygrana:83,70zł
System 3/3 Stawka:10,00zł Wkład:10,00zł Wygrana:1353,10zł
 Łączny wkład: 23,02zł  Przewidywana maksymalna wygrana: 1488,00zł


Zakład rozpisowy może składać się z wielu systemów rozpisowych, w których kolejne zakłady cząstkowe tworzy się z tych samych zdarzeń.

Maksymalna ilość systemów rozpisowych jakie można utworzyć jest równa ilości grup, na które podzielono zdarzenia. W przykładowym zakładzie są 3 grupy (A, B i C), więc można utworzyć 3 różne systemy rozpisowe:

- system rozpisowy 1/3 - spośród 3 grup wybiera się jedną: możliwe kombinacje to A, B, C
- system rozpisowy 2/3 - spośród 3 grup wybiera się 2 grupy: możliwe kombinacje to AB, AC i BC
- system rozpisowy 3/3 - spośród 3 grup wybiera się 3 grupy, jest tylko jedna kombinacja: ABC.

W każdym składowym systemie rozpisowym (systemie rozpisowym cząstkowym) można ustalić inną stawkę, istnieje też możliwość odrzucenia wybranych systemów rozpisowych, np. w przykładowym zakładzie można wybrać systemy 2/3 i 3/3, a system 1/3 można pominąć.

W celu obliczenia wygranej trzeba utworzyć wszystkie zakłady cząstkowe ze wszystkich systemów rozpisowych, które wybrał gracz, a następnie osobno obliczyć wygrane w każdym zakładzie cząstkowym w taki sam sposób, jak w zwykłym zakładzie prostym.  

zakład cząstkowy A (system 1/3)
 

A 91 Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa - Bolton X 3,30
A 92 Piłka nożna Anglia 1 Blackburn - Porthsmouth 1 2,05
Stawka: 3,34zł Kurs zakładu: 5,95 Przewidywana wygrana: 19,87zł

- kurs ogólny: KO = 3,30*2,05 ~ 6,77
- kurs zakładu (W=0,88): KZ = KO*W = 6,77*0,88 ~ 5,95
- wygrana: wygrana = stawka*KZ = 3,34zł*5,95 ~ 19,87zł

zakład cząstkowy B (system 1/3)
 

B 145 Piłka nożna Anglia 1 Manchester C. - Burnley X2 2,95
Stawka: 3,34zł Kurs zakładu: 2,60 Przewidywana wygrana: 8,68zł

- kurs ogólny: KO = 2,95
- kurs zakładu (W=0,88): KZ = KO*W = 2,95*0,88 ~ 2,60
- wygrana: wygrana = stawka*KZ = 3,34zł*2,60 ~ 8,68 zł

zakład cząstkowy C (system 1/3)
 

C 178 Piłka nożna Anglia 2 Blackpool - Scunthorpe X 3,30
C 3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth - Doncaster 1 2,05
Stawka: 3,34zł Kurs zakładu: 6.78 Przewidywana wygrana: 22.65zł

- kurs ogólny: KO=3,35*2,30 ~ 7,71
- kurs zakładu (W=0,88): KZ = KO*W = 7,71*0,88 ~ 6,78
- wygrana: wygrana = stawka*KZ = 3,34zł*6,78 ~ 22,65zł 

W systemie 2/3 dla stawki 1,00 wygrane są takie jak obliczono w pkt 1 załącznika i wynoszą w poszczególnych zakładach cząstkowych:

AB 17,56 zł
AC 46,14 zł
BC 20,00 zł

zakład cząstkowy ABC (system 3/3)

grupa nr zd. sport liga nazwa zdarzenia typ kurs
A 91 Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa - Bolton X 3,30
A 92 Piłka nożna Anglia 1 Blackbum - Portsmouth 1 2,05
B 145 Piłka nożna Anglia 1 Manchester C. - Burnley X2 2,95
C 178 Piłka nożna Anglia 2 Blackpool - Scunthorpe X 3,35
C 3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth - Doncaster 1 2,30
 Stawka: 10,00zł  Kurs zakładu: 135,31   Przewidywana wygrana: 1353,10zł  

- kurs ogólny: KO=3,30*2,05*2,95*3,35*2,30 ~ 153,77
- kurs zakładu (W=0,88): KZ = KO*W = 153,77*0,88 ~ 135,31
- wygrana: wygrana = stawka*KZ = 10,00zł*135,31 ~ 1353,10 zł

W przypadku prawidłowego wytypowania wszystkich zdarzeń w zakładzie rozpisowym wielokrotnym, wygrane w poszczególnych zakładach cząstkowych wyniosą:

A 19,87 zł
B 8,68 zł
C 22,65 zł
AB 17,56 zł
AC 46,14 zł
BC 20,00 zł
ABC 1353,10 zł

Łączna wygrana: 1488,00 zł

W przypadku błędnego wytypowania wyniku przynajmniej jednego zdarzenia w danej grupie, całą grupę traktuje się jako nietrafioną. Nietrafiona grupa w zakładzie cząstkowym powoduje, że zakład cząstkowy jest przegrany - tak samo jak w systemie rozpisowym.

Na przykład, jeśli błędnie wytypowano wynik w grupie C, wygrane w poszczególnych zakładach cząstkowych wyniosą:

A 19,87 zł
B 8,68 zł
C 22,65 zł 0,00 zł
AB 17,56 zł
AC46,14 zł 0,00 zł
BC 20,00 zł 0,00 zł
ABC 1353,10 zł 0,00 zł

Łączna wygrana: 46,11 zł

10.4. Kilka systemów rozpisowych w jednym zakładzie, z grupą pewniaków

 

grupa nr zd. sport liga nazwa zdarzenia typ kurs
A 91 Piłka nożna Anglia 1 Aston Villa - Bolton X 3,30
A 92 Piłka nożna Anglia 1 Blackbum - Portsmouth 1 2,05
B 145 Piłka nożna Anglia 1 Manchester C. - Burnley X2 2,95
C 178 Piłka nożna Anglia 2 Blackpool - Scunthorpe X 3,35
C 3220 Piłka nożna Anglia 2 Plymouth - Doncaster 1 2,30
Z 110 Piłka nożna Anglia 1 Liverpool - Birmingham 1 1,30
Z 1366 Piłka nożna Niemcy 2 Diusburg - Ahlen 1 1,38
System 1/3 Stawka:3,34zł Wkład:10,02zł Wygrana:91,84zł
System 2/3 Stawka:1,00zł Wkład:3,00zł Wygrana:149,69zł
System 3/3 Stawka:10,00zł Wkład:10,00zł Wygrana:2427,50zł
 Łączny wkład: 23,02zł  Przewidywana maksymalna wygrana: 2669,03zł

 

Zakład rozpisowy może składać się z wielu systemów rozpisowych, w których kolejne zakłady cząstkowe tworzy się z tych samych zdarzeń, a dodatkowo do każdej kombinacji grup dołącza się grupę pewniaków.

Wszystkie możliwe kombinacje grup w przykładowym systemie rozpisowym są następujące:

AZ ABZ ABCZ
BZ ACZ
CZ BCZ

Przewidywane wygrane w poszczególnych zakładach cząstkowych wyniosą:

AZ KO = 12,14, KZ = 10,68, wygrana = 35,67 zł
BZ KO = 5,29, KZ = 4,66, wygrana = 15,56 zł
CZ KO = 13,82, KZ = 12,16, wygrana = 40,61 zł
ABZ KO = 35,80, KZ = 31,51, wygrana = 31,51 zł
ACZ KO = 93,51, KZ = 82,29, wygrana = 82,29 zł
BCZ KO = 40,78, KZ = 35,89, wygrana = 35,89 zł
ABCZ KO = 275,86, KZ = 242,75, wygrana = 2427,50 zł *)

Łączna wygrana wyniesie: 2669,03 zł

*) W zakładzie cząstkowym ABCP wygrana przekracza 2280 zł, więc kwota wypłacona graczowi będzie pomniejszona o 10% tej wygranej, czyli o 242,75 zł.

W przypadku błędnego typowania w grupie A, zakład nadal jest wygrany:

AZ KO = 12,14, KZ = 10,68, wygrana = 35,67 zł 0,00 zł
BZ KO = 5,29, KZ = 4,66, wygrana = 15,56 zł
CZ KO = 13,82, KZ = 12,16, wygrana = 40,61 zł
ABZ KO = 35,80, KZ = 31,51, wygrana = 31,51 zł 0,00 zł
ACZ KO = 93,51, KZ = 82,29, wygrana = 82,29 zł 0,00 zł
BCZ KO = 40,78, KZ = 35,89, wygrana = 35,89 zł
ABCZ KO = 275,86, KZ = 242,75, wygrana = 2427,50 zł 0,00 zł

Łączna wygrana wyniesie: 92,06 zł

Jeśli błąd został popełniony w grupie pewniaków, wszystkie zakłady cząstkowe są przegrane, więc cały zakład systemowy jest przegrany:

AZ KO = 12,14, KZ = 10,68, wygrana = 35,67 zł 0,00 zł
BZ KO = 5,29, KZ = 4,66, wygrana = 15,56 zł 0,00 zł
CZ KO = 13,82, KZ = 12,16, wygrana = 40,61 zł 0,00 zł
ABZ KO = 35,80, KZ = 31,51, wygrana = 31,51 zł 0,00 zł
ACZ KO = 93,51, KZ = 82,29, wygrana = 82,29 zł 0,00 zł
BCZ KO = 40,78, KZ = 35,89, wygrana = 35,89 zł 0,00 zł
ABCZ KO = 275,86, KZ = 242,75, wygrana = 2427,50 zł 0,00 zł

Brak wygranych, zakład przegrany.

11. Ograniczenia wygranych

Maksymalną wygraną netto w zakładzie prostym oraz maksymalną wygraną w zakładzie cząstkowym określa się w poniższej tabeli:

 

ilosc zdarzeń
w zakladzie
maksymalna wygrana/
wygrana netto
1 15 000 zł
2 20 000 zł
3-5 30 000 zł
6-8 40 000 zł
9-11 50 000 zł
12-15 60 000 zł
16-19 70 000 zł
20-24 80 000 zł
25-32 100 000 zł

Maksymalną wygraną netto oblicza się według wzoru:

MWN = WYG - ST - POD2280

MWN - maksymalna wygrana netto
WYG - wygrana
ST - stawka
POD2280 - kwota podatku od wygranych przekraczających 2280 zł.

Oprócz tego, maksymalna suma wygranych netto w zakładzie systemowym lub łącznie dla całego kuponu wynosi 100 000 zł.

12. Regulamin i oficjalne komunikaty

Szczegółowe zasady regulujące zawieranie zakładów wzajemnych znajdują się w regulaminach i oficjalnych komunikatach. Aktualnie obowiązują dwa regulaminy:

Regulaminy zostały zatwierdzone przez Ministra Finansów. Do każdego regulaminu dołączone są oficjalne komunikaty, w których znajdują się m.in. zasady typowania i rozliczania zdarzeń.

13. Składanie reklamacji

Sposób składania reklamacji zależy od sposobu, w jaki został zawarty zakład.
Jeśli zakład został zawarty w punkcie przyjmowania zakładów:

 • reklamacja musi mieć formę pisemną
 • reklamację należy wysyłać na adres: 61-028 Poznań, ul. Warszawska 43
 • reklamacja musi zawierać, oprócz treści żądania, następujące dane: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację, nazwę zakładu, numer ewidencyjny kuponu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja
 • czas na złożenie reklamacji to 30 dni od dnia rozliczenia kuponu
 • odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia.

Jeśli zakład został zawarty przez Internet:

 • reklamację składa się na piśmie w formie elektronicznej
 • reklamację należy wysyłać na adres e-mail reklamacja@wzbmilenium.pl
 • reklamacja musi zawierać, oprócz treści żądania, następujące dane: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację, rodzaj gry, numer ewidencyjny kuponu, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja
 • czas na złożenie reklamacji to 30 dni od dnia rozliczenia kuponu
 • odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 30 dni od dnia jej wpłynięcia, na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta gracza.


14. Zasady typowania i rozliczania zdarzeń

Zasady typowania i rozliczania zdarzeń w poszczególnych sportach są opisane w oficjalnym komunikacie nr 01/2012 (dotyczy zakładów przyjmowanych w punktach przyjmowania zakładów) oraz 21/2012 (dotyczy zakładów przyjmowanych przez Internet). przejdź do oficjalnych komunikatów >>

15. Dodatkowe informacje
 

 1. minimalna stawka za zakład prosty wynosi 2 zł, za zakład cząstkowy w zakładzie systemowym: 5 groszy, a minimalna opłata za zakład systemowy to 2 zł
 2. w jednym zakładzie mogą się znajdować maksymalnie 32 zdarzenia
 3. wygrana jest ograniczona z góry (na zakład i na kupon) w zależności od rodzaju zakładu i liczby zdarzeń
 4. pojedyncza wygrana powyżej 2280 zł obciążona jest 10% podatkiem od wygranych, więc gracz otrzymuje kwotę po potrąceniu podatku
 5. wygraną można odebrać w dowolnym punkcie, na terenie całego kraju (dotyczy zakładów zawartych w tradycyjny sposób)
 6. szczegółowe zasady uczestnictwa w zakładach wzajemnych znajdują się w regulaminie oraz w oficjalnych komunikatach  

Kupon

Nie wybrano żadnych zdarzeń. W celu wybrania zdarzenia kliknij na jego kurs.

Aby móc grać przez Internet musisz być zalogowany.
Jeśli nie posiadasz konta zarejestruj się

Przyjmowanie zakładów 24 godziny na dobę