Zapisz się do Newslettera

INFORMACJA
O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych jest Milenium Zakłady Bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, Ul. Kręta 5, 65-770 Zielona Góra.
 3. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez formularz kontaktowy lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
 4. Cele i podstawy przetwarzania.
  Będziemy przetwarzać Twoje dane:
  w celach marketingowych, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych
  podstawa przetwarzania: udzielona zgoda
 5. Twoje Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: Twoje dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim w celach, o których mowa powyżej /w celach marketingowych/, jeżeli wyrazisz zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom, świadczącym usługi marketingowe, które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem.
 6. Nie przekazujemy twoich danych poza teren Polski/Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego.
 7. Twoje dane będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody.
 8. Twoje prawa:
  1. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; w szczególności przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.
  2. Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
  3. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem.

[FM_form id=”1″]